You are here

Krytonos šešuľový

Ceutorhynchus obstrictus 


    

 

Plodiny


  • Repka olejná

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repky

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 2,5–3 mm dlhý, čierny, ale vďaka porastu chlpov sa javí sivý, šupinatý, hlava, tykadlá a nohy čierne, prúžky a priestory medzi nimi na krovkách rovnako široké, so šupinovitými chlpmi v radoch.Larva: 4–5 mm dlhá, belavá až belavo žltá, apódna, ľahko rohlíkovito stočená, hlava hnedá s typickým usporiadaním set. Kukla: špinavo žltá.

Príznaky, možnosti zámeny


Poškodenie je zvonku rozoznateľné až keď larva opustí šešuľu kruhovým otvorom, prevŕtaným stenou šešule. Larvy zničia v šešuli až 5 semien. Poškodená šešuľa zostáva uzavretá, spočiatku žltne a ľahko sa deformuje. Je možné následné napadnutie byľomorom kelovým, pretože ten využíva na kladenie vajíčok otvory vyvŕtané larvami krytonosa.

Biológia


Krytonos šešuľový prezimuje v opadanom lístí pod krovinami a svoje zimovisko opúšťa asi pri 13 °C. So začiatkom hlavného obdobia kvitnutia repky sa viac objavuje aj krytonos. Po úživnom požere kladie samička vajíčka na mladé šešule. Na to je v stene šešule vyhryzený otvor. Po 8–9 dňoch sa liahne larva a vyžiera tvoriace sa semená. Dorastené larvy opúšťajú šešuľu a kuklia sa v pôde. V júli a auguste sa objavujú mladé chrobáky. Krytonos šešuľový má jednu generáciu za rok.

Hospodársky význam


Priama škodlivosť je obvykle malá, ale nepriama škodlivosť otvorením cesty pre oveľa škodlivejší byľomor kelový môže byť naproti tomu vysoká. Okrem toho voda, ktorá sa dostáva otvormi do šešúľ, vyvoláva prerastanie semien a hniloby.

Prah hospodárskej škodlivosti


do začiatku kvetu: 1 chrobák/rastlina od začiatku kvetu pri nízkom výskyte byľomora: 1 chrobák/rastlina pri silnom výskyte byľomora: 1 chrobák/2 rastliny. Vyhodnotenie náletu sa vykonáva z 10 skupín rastlín po 10 na uhlopriečke vedenej porastom pri minimálnej vzdialenosti od okraja 25 m. Zisťuje sa počet chrobákov v púčikoch, prípadne v dosahu kvetov vyklepávaním do nádoby.