You are here

Krytonos koreňový

Stenocarus ruficornis 


      

 

Plodiny


  • Mak siaty

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia maku

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: Asi 3–3,5 mm veľký chrobák, telo široké a silno vypuklé, hlava s pretiahnutým noscom a lomenými tykadlami. Sfarbenie je sivočierne až čierne s hodvábnym leskom, na zadočku je zreteľná biela bodka. Larva: beznohá s výraznou hlavou (apódna eucephalná), rohlíkovito zahnutá. Hostiteľskou rastlinou sú všetky druhy pestovaného aj planého maku.

Príznaky, možnosti zámeny


Dospelí jedinci poškodzujú požerom vzchádzajúce rastliny až do veľkosti 4–5 listov. Listy sú silno perforované, poškodená je stonka. Kladením vajíčok je poškodzovaný aj hlavný nerv v liste. Larvy spočiatku poškodzujú listy, ale najväčšie škody spôsobujú na hlavnom kolovom koreni, ktorý silno poškodzujú požerom – vytváraním chodbičiek a jamiek. Rastliny hynú alebo silno krpatejú a podhnívajú. Možnosť zámeny je snáď s poškodením na koreni drôtovcami, pandravami a ďalšími pôdnymi škodcami. Poškodenie týmito škodcami však nebýva tak intenzívne.

Biológia


Krytonos koreňový prezimuje ako vyliahnutý chrobák. Má jednu generáciu za rok. Nalietavajú do porastov maku ihneď po vzídení od konca apríla. Samičky kladú vajíčka (až 300 vajíčok) do vyhlodanej jamky v hlavnom nerve na spodnej strane listov. V jednej rastline môže byť až 10 lariev. Larva sa kuklí vo vajcovitom hlinenom kokóne v pôde.

Hospodársky význam


Dospelí jedinci aj larvy patria k mimoriadne závažným škodcom maku. Môžu úplne zničiť vysiate porasty.