Krytonos kapustový

Ceutorhynchus pleurostigma


Larva krytonosce zelného
Krytonosec zelný - dospělec
Krytonosec zelný - dospělec
Hálka vytvořená larvami krytonosce zelného

Plodiny


  • Repka olejná

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repky

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 2–3 mm dlhý, sivasto sfarbený. Larva: bielo sfarbená, apódna. Okrem repky a repice sa k hostiteľským rastlinám krytonosa kapustového počítajú ešte rôzne kultúrne a divoké kapustovité, ako hlúboviny, reďkvičky, horčica roľná a ohnica.

Príznaky, možnosti zámeny


Napadnutie rastliny repky krytonosom kapustovým sa pozná podľa prítomnosti jednej alebo viacerých guľatých hladkých hálok s priemerom 1 cm na koreňovom krčku alebo hlavnom koreni. Na priereze hálkou sa oproti obávaným nepravidelným nádorom spôsobeným nádorovitosťou hlúbovín (Plasmodiophora brassicae) nachádza dutina a larva krytonosa kapustového. Vnútrajšok hálok je larvou v priebehu jej vývoja vyžraný.

Biológia


Skoro na jeseň opúšťa chrobák svoje letné stanovište a vyhľadáva ozimnú repku. Po úživnom požere sú kladené vajíčka do pletív koreňového krčka alebo v sypkej pôde aj do hlavného koreňa. Každá larva spôsobí vznik jednej hálky. Skoro na jar sa larvy sťahujú plytko do pôdy na kuklenie. Kuklenie prebieha v kokóne vybudovanom zo zeminy, ktorý chrobák opúšťa po 6–8 týždňoch a prekonáva letnú diapauzu. Krytonos kapustový má len jednu generáciu za rok, ale existuje v nej jarný a jesenný kmeň, takže prezimuje v štádiu larvy aj ako chrobák. Jarný kmeň kladie vajíčka až na jar a spôsobuje škody predovšetkým na kapustovitej zelenine.

Hospodársky význam


Krytonos kapustový sa v niektorých rokoch vyskytoval na ozimnej repke mimoriadne silno. V súčasnosti jeho výskyt klesá. Hoci sa môžu na rastlinách vyvinúť hálky veľkých rozmerov, v ktorých je aj viac lariev, nebol pozorovaný významný vplyv na výnos ani na prezimovanie.

Prah hospodárskej škodlivosti


Nie je známy.