Konopice polní

Galeopsis tetrahit


8-denní rostlina - Děložní listy: oválně okrouhlé s oušky na bázi čepele, velké, celokrajné, řapíkaté s okrouhlou mírně prohnutou špičkou
32-denní rostlina - Pravé listy podlouhle vejčité až kopinaté, konce zašpičatělé, okraje pravidelně zoubkaté. Zřetelně vroubkovaná žilnatina. Řapíky listů červenohnědé
46-denní rostlina

Zaradenie škodlivého činiteľa


Dvojklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná bylina s kolovým koreňom, ktorá dáva prednosť na živiny bohatým, vlhkejším hlinitým až piesčitým pôdam s vysokou hladinou podzemnej vody.

Rozlišovacie znaky


Zreteľne vrúbkovaná žilnatina listov

Obdobie vzchádzania


jar