You are here

Kamyšník přímořský

Škripina morská  


Scirpus maritimus 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Ochranné opatrenia okrem vápnenia a vysušovania zahŕňajú aj aplikáciu prípravkov s účinnými látkami MCPA a dicamba.

Rozlišovacie znaky


trvalý, z pakoreňov, až 180 cm vysoký. Drobný trojuholníkovitý jazýček, čepeľ listu 2–12 mm široká, dobre utvorená.