You are here

Jílek vytrvalý

Lolium perenne 


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Trsy tvoriaca trvalá tráva. Často porast tvoriaci trvalé lúky.
Výskyt: lúky, pastviny, cesty, trávniky, okraje pozemkov na hutných hlinito-ílovitých pôdach s vysokým obsahom živín, zriedka na ornej pôde
Rozmnožovanie: semenami, trvalé mätonohy taktiež vegetatívne podzemnými (pakoreňmi) a nadzemnými výbežkami
Škodlivosť: stredná

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zložený
čepeľ listu: na líci ryhovaná
jazýček: krátky, 1–2,5 mm, membránovitý, useknutý
ušká: malé, špicaté
klásky: pozdĺžne k osi vretena

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: 0–7 cm (max. 13 cm)