You are here

Jílek mnohokvětý

Lolium multiflorum 


 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Trsy tvoriace jedno až viacročné trávy
Výskyt: lúky, pastviny, cesty, trávniky, okraje pozemkov na hutných hlinito-ílovitých pôdach s vysokým obsahom živín, zriedka na ornej pôde
Priemerný počet výhonov/rastlina: vysoký
Rozmnožovanie: semenami, trvalé mätonohy taktiež vegetatívne podzemnými (pakoreňmi) a nadzemnými výbežkami
Škodlivosť: stredná

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
čepeľ listu: na líci ryhovaná
jazýček: 1–4 mm, membránovitá, zubatá
ušká: pretiahnuté k osi vretena, ostnaté

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: od jari do jesene
Min. teplota klíčenia: nízka
Hĺbka klíčenia: 0–7 cm (max. 13 cm)