Ježatka osadní

 
jezatka osadna syngenta
 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná lipnicovitá tráva tvoriaca metliny podobajúca sa ježatke kurej, ale menej dorastajúca. Vyžaduje ešte vyššie teploty než ježatka kuria. Rozmnožovanie a škodlivosť sú podobné ako pri ježatke kurej.
Výskyt: v severnej časti strednej Európy len ojedinelo, predovšetkým v teplejších oblastiach na vlhkých stanovištiach. V severnejších oblastiach str. Európy výrazne slabší výskyt než Echinochloa crus-galli.

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
listová čepeľ: ovisnutá, 3–6 cm široká, ojedinelo kolmo k listovým žilkám purpurovo sfarbené zóny
pošva listu: lysá, v hornej časti voľná
jazýček: nemá