Jablone

jablon

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku. Ovocie je väčšinou pestované v intenzívnych sadoch, ale na Slovensku má významnú úlohu aj pestovanie ovocia v záhradách.

Výmera ovocných sadov dosiahla v máji 2011 celkovú výmeru 8926,8 ha. V tejto výmere sú zahrnuté ako intenzívne, tak aj extenzívne ovocné sady, vrátane manipulačných plôch. Čistá výmera predstavuje 8056,8 ha. Jablone majú prvenstvo – sú zastúpené na ploche 4177,5 ha, čo predstavuje 52% podiel.

Ochrana ovocia má v porovnaní s ochranou poľných plodín určité špecifiká, ktoré vychádzajú predovšetkým z charakteru ich pestovania. V ovocných sadoch sa málo využívajú herbicídne prípravky, s výnimkou likvidácie burín v príkmenných pásoch. Podstatnou časťou chemickej ochrany je boj proti škodcom napádajúcim kvety a plody, pretože práve plody sú finálnym produktom , pre ktorý je ovocie pestované. K najčastejšie sa vyskytujúcim škodcom patria: obaľovače, vošky a rôzne druhy roztočov. Dôležité je aj fungicídne ošetrenie hospodársky významných chorôb, ako napríklad: chrastavitosť, pleseň sivá, monilióza, múčnatka a iné. Dôležitý je preto výber vhodných odrôd, dodržanie správnych agrotechnických zásad pri pestovaní, včasný monitoring a signalizácia výskytu patogénov, prípadne metódy biologickej ochrany.

schema_jablone_2024.jpg