You are here

Hrnčiarka byľová

Timaspis papaveris


Dospělec žlabatky stonkovéLarvy žlabatky stonkové ve stonku mákuLarva žlabatky stonkové - detailLarvy a kukla žlabatky stonkové

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia maku

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: asi 1,5–3 mm veľký blanokrídlový hmyz. Hlava je priečna, tykadlá nelomené. Telo je čierne, krídla priezračné alebo slabo zadymené. Larva: beznohá so zreteľnou hlavou (apódna eucephalná), 3–4 mm veľká. Celé telo vrátane hlavy je belavé, hryzadlá sú hnedé.

Príznaky, možnosti zámeny


Larvy vyžierajú chodbičky v dreni stoniek smerom dole. Často bývajú poškodené aj cievne zväzky. Rastliny predčasne žltnú, vädnú, zasychajú. Makovice predčasne dozrievajú. Pretiahnuté fialovkasté škvrny na stonke sa objavujú v miestach intenzívneho požeru lariev. Možnosť zámeny nie je.

Biológia


Hrnčiarka byľová prezimuje ako kukla v odumretých stonkách. Od júna sa začínajú objavovať dospelí jedinci v porastoch maku. Samičky kladú vajíčka do stonky, vyhľadávajú predovšetkým silné rastliny. Vývoj lariev prebieha v stonke, kde ich môže byť súčasne aj niekoľko desiatok. Larvy sa kuklia v stonke a prezimujú. Škodca má jednu generáciu do roka.

Hospodársky význam


V posledných rokoch sa tento škodca rozširuje a spôsobuje hospodársky závažné škody. Výskyt podporuje plytké spracovanie pôdy a pozberové zvyšky nezapravené do pôdy.