You are here

Hrdze obilnín

Puccinia


 Rez pšeničnáRez plevováRez plevová

Plodiny


  • Pšenica jarná
  • Pšenica ozimná
  • Pšenica
  • Jačmeň
  • Tritikale
  • Žito

Popis


Pôvodcami choroby sú stopkato-výtrusné huby rodu Puccinia. Napadajú všetky rastliny čeľade Poaceae, líšia sa ale druhy, ktoré sú väčšinou špecifické pre konkrétny rastlinný druh. Hrdze patria k tzv. biotrofným obligátnym patogénom, tzn., že nie sú schopné rásť, vyvíjať sa, rozmnožovať sa mimo živej hostiteľskej rastliny. Niektoré hrdze sú dvojdomé, ich celý vývojový cyklus prebieha na dvoch hostiteľoch, tzv. medzihostiteľovi a hostiteľovi. Obilniny sú v cykle hrdzí, ktoré na nich parazitujú, hostiteľskými rastlinami. I keď sú „obilné“ hrdze väčšinou dvojdomé, adaptovali sa na podmienky prostredia natoľko, že k svojmu životu medzihostiteľa nepotrebujú. Na obilninách parazitujú hrdze:

Príznaky, možnosti zámeny


Primárne príznaky sa objavujú v závislosti od počasia najčastejšie v prvej dekáde júna, v prípade teplého počasia sa môžu objaviť už na jeseň, predovšetkým na jačmeni. Prejavujú sa ako malé oranžové kôpky - ložiská letných výtrusov (uredospór). Ak by sme zanedbali ochranu, začnú sa približne od začiatku júla tvoriť aj zimné spóry) teleutospóry, ktorých ložiská sa javia ako čierne kôpky, kryté pokožkou rastliny. Tá v prípade hrdze trávnej a hrdze ovsenej neskôr praská, objavujú sa nekryté ložiská čiernohnedých výtrusov. Hrdze napadajú aj klasy. Príznaky sú typické, prakticky nezameniteľné. Líši sa len intenzita prejavu choroby.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Patogén prežíva na živých hostiteľských rastlinách - daných ozimných obilninách, na výdrve, trávach buď ako mycélium, alebo vo forme spór. Infikované rastliny sú primárnym zdrojom infekcie v ďalšej vegetačnej sezóne.

Dispozičné faktory


Hrdze sa vyskytujú plošne, vo všetkých oblastiach pestovania obilnín a tráv. Intenzita napadnutia a rozvoj choroby sú ovplyvnené ako odrodovou odolnosťou, tak priebehom počasia, predovšetkým teploty. Všeobecne je výskyt hrdzí viazaný na teplú, suchú jar a počiatok leta. Čiastkové rozdiely sú v nárokoch jednotlivých hrdzí. Napr. hrdze plevovej vyhovuje vysoká teplota cez deň, ale chladnejšia noc.

Hospodársky význam


Hrdze napadajú všetky obilniny. Patria k najvýznamnejším chorobám obilnín, pri silnom výskyte môže dôjsť bez ochranných opatrení až k totálnemu zničeniu porastu.

Metódy ochrany


Základným ochranným opatrením je výsev odolnej odrody - výber takých odrôd je predovšetkým v sortimente ozimných pšeníc, ale rozdiely v odolnosti sú aj medzi odrodami ostatných obilnín. Nutným opatrením je v prípade hrdzí fungicídny postrek.

Riešenie Syngenta

pole syngenta

Unix

Už žiadne zlomeniny

products bottle Syngenta

Artea Plus

Špičková ochrana listov aj klasov. Vysoko flexibilné a univerzálne použitie....