You are here

Hrdza repná

Uromyces betae


 

 

 

 

 

 

Túto chorobu spôsobuje fytopatogénna huba Uromyces betae. Ide o tzv. monoecickú hrdzu (všetky svoje štádiá na repe – nemá medzihostiteľa). Typické sú hrdzavé (červenohnedé) kôpky výtrusov (uredospóry) so žltým ohraničením. Veľkosť kôpok je do 2 mm, vyskytujú sa na oboch stranách listov a sú rozmiestnené nepravidelne. Pri silnejšom napadnutí vzniká až „hrdzavý koberec“. Pletivo listov býva v počiatočných fázach stále zelené, neskôr dochádza k žltnutiu a odumieraniu. Huba prezimováva na rastlinných zvyškoch, sadeničkách a osive vo forme teleutospór. Na jar sa tvoria bazidiospóry, ktoré infikujú klíčne rastlinky. Optimálne podmienky pre rozvoj choroby sú teplota 17 - 22°C a vyššia vzdušná vlhkosť. Škodlivosť tejto choroby je pomerne malá. Väčšinou sa príznaky objavujú na konci vegetácie a málokedy je prekročený prah škodlivosti.