You are here

Hrbáč obilný

Zabrus tenebrioides


Hrbáč osenní - dospělec Hrbáč osenní - larva

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia obilnín

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 12–15 mm dlhý, 6 mm široký, čierny so svetlejšou spodnou stranou, tykadlá a nohy červenohnedo sfarbené. Štít takmer štvorcový, krovky klenuté. Larva: až 3 cm dlhá, tmavšia hlava, mocné hryzacie ústne ústrojenstvo. Hruď a zadoček robustné, svetlo žlté, s veľkými tmavohnedými škvrnami na chrbtovej strane. Hrbáč obilný napadá všetky druhy obilnín, predovšetkým oziminy, menej často ovos. Taktiež mnohé plané a kŕmne druhy tráv slúžia ako zdroj potravy.

Príznaky, možnosti zámeny


Na jeseň požierajú larvy vzchádzajúce rastliny až pod úroveň pôdy. Na mladých rastlinách je poškodzovaná predovšetkým báza listov, takže horná časť čepele vädne a usychá. K podobným poškodeniam dochádza medzerovitým vzchádzaním, úletom herbicídov alebo po napadnutí múčnatkou, skočkami a drôtovcami. Škody vznikajú aj na jar, kedy larvy rozžuvávajú celé listy a výhonky a premieňajú ich na klbká podobné kúdeli. Jedna larva poškodí asi 100 cm2 listovej plochy, čo zodpovedá asi 25 mladým rastlinám obilia. Pri masovom výskyte škodcu môže dochádzať až k ohryzu. Poškodenie požerom chrobákov na mliečne zrelých obilkách je menej závažné.

Biológia


Chrobáky sa liahnu v júni až júli z kukiel v pôde a osídľujú obilné polia, lúky a pastviny. Cez deň sa ukrývajú v skrýšach a v noci sa živia na klasoch. Samičky kladú v auguste až septembri 80–100 vajíčok jednotlivo alebo v malých skupinách do plochých zemných komôrok so sypkou zeminou alebo rastlinnou drvinou. Zhruba po dvoch týždňoch sa liahnu larvy. Žijú v až 30 cm hlbokých chodbičkách s priemerom stebla slamy, ktoré si vyhĺbia kolmo do zeme. Po zimnom období pokoja sa znovu stávajú aktívne. Pri opakovanom pestovaní ozimín rovnako ako pri oneskorenej či celkom zabudnutej podmietke môže dôjsť k takému nárastu populácie, ktorý už je potrebné obmedziť. Trvalé kyprenie pôdy organickým hnojením zosilňuje napadnutie. Taktiež vzídený výdrv týchto škodcov láka.

Hospodársky význam


Najväčšie škody vznikajú pred odnožovaním obilnín.

Indikácia ošetrenia


V období odnožovania: Oziminy: na jeseň 3–7 poškodených výhonov/m2 , na jar 7–14 výhonov/m2, prípadne 3–5 lariev/m2 Jariny: 3–5 poškodených výhonov/m2