Hodnotenie produktov

Hlavná úloha

evaluators syngenta
  • Príprava pokusných miest
  • Aktívna technická príprava a spravovanie pokusov
  • Analýza všetkých získaných údajov a prezentácia výsledkov
  • Registrácia pokusných hybridov
  • Stanoviť geografické a komerčné umiestnenie hybridov pre rozšírenie pôsobnosti na trhu a komerčného úspechu
  • Pravidelná kontrola a komunikácia s predajným tímom

Vedlajšie úlohy

Príprava špecifických pokusov:

  • pokusy s vysokoolejnatými hybridmi
  • pokusy s IMI tolerantnými hybridmi
  • pokusy na testovanie špecifických chorôb

Európska sieť pokusných miest so slnečnicou zahŕňa cez 100 miest po celej Európe.

mapa syngenta