Hnedá škvrnitosť jačmeňa

Pyrenophora teres


hneda skvrnitost jecmene syngenta

hneda skvrnitost jecmene syngenta
hneda skvrnitost jecmene syngenta

Plodiny


  • Jačmeň jarný
  • Jačmeň ozimný
  • Jačmeň

Príznaky, možnosti zámeny


Primárne príznaky sa môžu ojedinele objaviť už na vzcházejúcich rastlinách na báze listov. Škvrnky sú nepravidelné, pozdĺžne, tmavohnedé. Typickým príznakom napadnutia je tvorba sýto hnedých, pozdĺžne orientovaných škvŕn na čepeliach listov. Najcharakteristickejšie príznaky sú viditeľné na výdrve. Škvrny sa rýchlo zväčšujú, v počiatočných fázach vývoja majú charakteristickú sieťovanú štruktúru („net“ typ). Neskôr pletivo v mieste napadnutia zosychá. Škvrny môžu splývať a zasahovať väčšiu časť listovej plochy, prípadne môžu listy i odumierať. Typické príznaky sú obyčajne najnápadnejšie vo fáze stĺpkovania. Ochorenie sa prejavuje aj ďalším typom príznakov (tzv. „spot“ typ) - na listových čepeliach sa tvoria približne oválne, cca 5 mm dlhé hnedé škvrny, často so žltkastým okrajom. Pri intenzívnom prejave choroby dochádza k usychaniu listov od špičiek smerom k báze. Na klasoch nie sú väčšinou určité typické príznaky, ale huba sa môže podieľať na vzniku černania špičiek zŕn. Príznaky „net“ typu sú nezameniteľné s iným ochorením, príznaky „spot“ typu je možné pomerne ľahko zameniť s prejavmi ochorenia vyvolaného hubou Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus sativus), prípadne s fyziologickou škvrnitosťou.

Prežívanie, zdroj primárnej infekce


Patogén prežíva na rastlinných zvyškoch na pozemku vo forme plodničiek (pseudothecií). Huba je schopná prežívať aj zrne vo forme mycélia. Primárna infekcia je teda jednak z pôdy, ale i z osiva.

Dispozičné faktory


Riziko napadnutia rastlín podporuje striedanie daždivého a suchého teplého počasia v máji a júni (t = 20–25 °C, ale pre infekciu postačuje aj teplota 15 °C). Pre vznik infekcie je potrebná vlhkosť trvajúca aspoň 10 hodín. Výskyt podporuje aj nadmerné hnojenie dusíkom.

Hospodársky význam


Huba napadá ozimný i jarný jačmeň. V posledných rokoch patrí toto ochorenie k najrozšírenejším chorobám jačmeňa.

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú nepriame, preventívne: kvalitné spracovanie pôdy (prevzdušnenie), hlbšie zapravenie pozberových zvyškov, nezaraďovať obilninu po obilnine. Morenie osiva je efektívne pre likvidáciu infekcie z osiva, ale väčšinou je nutné doplniť ho o postrek, ktorý zamedzí šíreniu infekcie primárne spôsobenej hubou prežívajúcou na pozemku. V sortimente existujú aj odolnejšie odrody. Aplikácia sa robí podľa potreby v čase stĺpkovania až metania. Ošetrovať by sa malo pri napadnutí cca 20–25% napadnutých listov (pri nulovom napadnutí vlajkového listu).