Háďatká

Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus ssp., Heterodera avenae 


  
hadatka syngenta
 

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Kukurica môže byť poškodzovaná viacerými druhmi háďatiek (Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus ssp.,Heterodera avenae). Veľké škody spôsobujú háďatká satím v koreňovej oblasti, zničením primárnych aj sekundárnych koreňov, čím postupne rastliny hynú. Na bázach stoniek sa vytvárajú početné výhonky, rozširujú sa tmavé miesta na stonke so zaschnutým pletivom alebo vznikajú tmavé nekrózy. Rastliny sa prehýbajú a postupne sa „hokejkovito” zakrivujú. Poškodený koreňový systém spôsobuje postupné opadávanie a úhyn rastlín. K podstatným stratám dochádza, keď popri premnoženiu háďatiek pristupujú ďalšie negatívne faktory, ktoré značne zoslabujú koreňový systém. Patrí k nim studené a vlhké počasie na jar, nízka hodnota pH a neštruktúrna pôda.

Indikácia ošetrenia


K najúčinnejším opatreniam patrí optimalizácia rastových podmienok pre kukuricu. Optimálne stanovište s pôdou bohatou na živiny, konkurenčné organizmy v mikrofaune a mikroflóre pôdy.