Fuzariózy obilnín

Fusarium


Příznaky napadení klasů Fusarium spp. v zelené zralosti
Příznaky napadení Fusarium sp. na listu

Primární příznaky napadení klasu Fusarium spp.
Projev napadení Fusarium spp. na klasu

Plodiny


  • Pšenica
  • Tritikale
  • Žito
  • Jačmeň jarní
  • Jačmeň ozimý

Príznaky, možnosti zámeny


Príznaky napadnutia sa u obilnín prejavujú vo všetkých fenofázach. V čase klíčenia, vzchádzania až odnožovania sa napadnutie Fusarium spp. prejavuje ako nešpecifické nekrózy. Ako sme už uviedli, v tejto fáze nie je možné iba symptomaticky, na základe viditeľných príznakov, determinovať primárneho pôvodcu choroby. Charakteristické príznaky sa objavujú obvykle v priebehu júna na steblách, ktoré v spodnej tretine tmavnú, sýto-hnedé nekrózy bez ostro ohraničených okrajov obopínajú celé steblo, šíria sa smerom nahor. V prípade vysokej vzdušnej vlhkosti v poraste môže na napadnutých steblách vyrastať pomerne kompaktné belavé mycélium. Napadnuté steblá hnijú. Práchnivejú aj korene napadnutých rastlín. Na listoch sa objavujú béžové, nepravidelné, neohraničené škvrny. Huby roduFusarium napadajú aj klasy. Rôzne príznaky napadnutia klasov sú najlepšie viditeľné vo fáze zelenej zrelosti. Jednotlivé klásky majú modrozelené zafarbenie, neskôr zasychajú, sú nepravidelne rozmiestnené v klase. Zosychanie môže byť obmedzené na hornú tretinu klasu (tú je potrebné odlíšiť od poškodenia strapkami - rozlišovacím znakom sú hlavne osiny, ktoré sú pri požere strapkami deformované, nie však pri napadnutí Fusarium spp.). Huby rodu Fusarium sú aj jednou z príčin zosychania a scvrkávania zŕn. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti sa na klasoch a niekedy aj na zrnách objavujú myceliálne belavé, ružové alebo oranžové povlaky húb.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huby prežívajú na rastlinných zbytkoch na pozemku, výnimočne aj voľne v pôde. Infikujú i semená, resp. zrná. Zdrojom primárnej infekcie je ako napadnuté osivo, tak aj rastlinné zvyšky na pozemku, predovšetkým tie, ktoré zostávajú na povrchu poľa.

Dispozičné faktory


Mnohými pokusmi bolo potvrdené, že riziko napadnutia obilnín výrazne rastie pri častom zaraďovaní obilnín na pozemok, v prípade napadnutia klasov sú silným dispozičným faktorom aj technológie spracovania pôdy s vynechaním orby. Najsilnejšie napadnuti klasov je pravidelne zaznamenávané na pozemkoch s minimalizačnou technológiou spracovania pôdy pri predplodine kukurici. Rozvoju húb napomáha vysoká pôdna a vzdušná vlhkosť. Napadnutiu rastlín hubami rodu Fusarium napomáha nesprávna výživa, hlavne dusíkom (nedostatok i nadbytok prvku vedie k menšej pevnosti pletív), ďalej malý obsah organickej hmoty (hlavne živočíšneho pôvodu) v pôde.

Hospodársky význam


Fuzariózy obilnín patria v súčasnej dobe k veľmi rozšíreným ochoreniam. Stratu môžu spôsobiť priamo - znížením množstva pri žatve, tak nepriamo - niektoré druhy produkujú toxíny. Tie kontaminujú a tak znehodnocujú zrno. Obsah toxínov produkovaných hubami rodu Fusarium je tiež kritériom výkupu zrna získaného žatvou.

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú nepriame, preventívne: kvalitné spracovanie pôdy (prevzdušnenie), nezaraďovať obilninu po obilnine, dostatok organickej hmoty (najlepšie živočíšneho pôvodu) v pôde, výsev zdravého, uznaného, najlepšie moreného osiva. Napadnutie stebiel je čiastočne možné obmedziť aplikáciou fungicídu skoro na jar. Často je nevyhnutné aj ošetrenie proti napadnutiu klasov v čase pred kvitnutím, prípadne po odkvitnutí - v závislosti na konkrétnych podmienkach a zvolenej účinnej látke prípravku.