Fuzariózy kukurice

Fusarium spp. 


 
fuzariozy palic kukurice syngenta

Popis


Fuzariózy kukurice sú vďaka početným druhom rodu Fusarium doposiaľ medzi sebou málo rozlíšiteľné. Huba sa rozširuje osivom alebo pôdou. Infekcia nastáva rozrušením ohniska choroby na rastline a spóry sa ďalej šíria vetrom a dažďovou vodou. Vyklíčené hýfy prerastajú do špičky palíc a vnikajú do zrna event. sa usadia aj na povrchu. Priebehom chladného počasia neskorého leta a začiatku jesene aj. faktorov, už infekcia nie je dobre chránená palistami v palici a je uvoľnená. Prispieva k tomu zahnívanie stoniek a koreňov, poškodenie víjačkou kukuričnou, narušenie vtáctvom, mráziky a tiež neskorší termín žatvy. Fuzariózy kukurice sú dobre rozpoznateľné vďaka belavo lososovo červenému až škoricovému zafarbeniu listeňov. Pod zlepenými listeňmi sú palice s hustým hubovým pletivom čiastočne alebo úplne rozrušené a sú čisto biele alebo ružovo purpurovo zfarbené. Pod týmto hubovým pletivom sa nachádzajú červeno až hnedo sfarbené zrná, ktoré sú už čiastočne uvoľnené. V pokročilom štádiu je vreteno hnedočerveno sfarbené a napuchnuté. Fuzariózy sa iba málo podieľajú na znížení výnosu a kvality, ani nevyvolávajú nejaké zdravotné problémy u ľudí a zvierat, pokiaľ bola zožatá hmota dobre spracovaná, predovšetkým sušením.

Metódy ochrany


Priame ničenie fuzarióz nie je možné. Ako preventívne opatrenie slúži výber vhodných odrôd pre dané stanovisko a vylúčenie všetkých faktorov, ktoré by viedli predovšetkým k šíreniu infekcie z nakazených častí rastliny. Rovnako musí býť vylúčené šírenie zo skladísk a priamo po žatve musí byť biomasa dobre vysušená.