You are here

Fómová škvrnitosť listov a stoniek slnečnice

Leptosphaeria lindquistii 


Fomové černání lodyh - detail řezu lodyhou a kořenovým krčkemFomové černání lodyh - masivní napadení porostuFomové černání lodyh - napadení kořenového krčku

 

 

 Príznaky, možnosti zámeny


Rastliny môžu byť poškodené už pri vzchádzaní infekciou z napadnutých semien. K napadnutiu prispievajú nízke teploty a mokré pôdy pri vzchádzaní. Na hypokotyle dochádza k tvorbe čiernych škvŕn, neskôr k hnilobe a rastliny hynú. Na rastlinách vo fáze 2–8 listov môžu byť napadnuté listy, ktoré sú pokryté nepravidelnými hnedošedými škvrnami. V našich podmienkach dochádza najčastejšie k infekcii od počiatku kvetu na najstarších listoch a stopkách. Typické sú však hlavne príznaky na byľke: čiernošedé, často lesklé, ostro ohraničené škvrny. Neskôr na nich pokožka praská, miestami sa odlupuje a na xyléme sa tvoria čierne bodkovité pyknidy. Nekrózy vodivých pletív znižujú pohyb živín v rastline, pôsobia skrehnutie a následné vylamovanie rastlín. Pri napadnutí blízko krčku koreňa dochádza k zničeniu niekoľko desiatok centimetrov dĺžky byle a následne k núdzovému dozrievaniu. V počiatočných fázach by mohla byť zamenená s príznakmi alternáriovej škvrnitosti.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva na infikovaných pozberových zvyškoch a šíři sa osivem - proniká do nažiek.

Dispozičné faktory


Skôr siate porasty sú pravdepodobne náchylnejšie k chorobe. Priaznivé pre rozvoj choroby je striedanie zrážok so suchým teplým obdobím. Choroba sa však dobre rozvíja takmer bez ohľadu na teploty a zrážky.

Hospodárský význam


Významná choroba slnečnice.

Metódy ochrany


Základom ochrany je odstránenie alebo zaoranie pozberových zvyškov, siatie zdravého osiva. Doporučuje sa vyberať odrody slnečnice s vyššou odolnosťou proti tejto chorobe. Chemické ošetrenie fungicídmi sa vykonáva vo fáze 4–6 listov a na konci kvitnutia.