You are here

Šťiavec tupolistý

Šťiavec tupolistý
Rumex obtusifolius

Dvojklíčnolistové buriny

 

Popis

Viacročná burina so silným nažltnutým koreňom, ktorý vytvára krátke výbežky, ktoré slúžia k vegetatívnemu rozmnožovaniu v bezprostrednom okolí. Stonka je vzpriamená, až 120 cm vysoká, miestami často načervenalá.

Obdobie vzchádzania

Jar