You are here

Stavikrv vtáčí

Stavikrv vtáčí
Polygonum aviculare

Dvojklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročná rastlina s rozmanitým habitom a tvarom listu na rôznych stanovištiach. Má často plazivý rast, silno rozvetvenú stonku a malé kvety.

Rozlišovacie znaky

Klíčne listy sú veľmi dlhé, 5 až 10 cm dlhšie ako širšie.

Obdobie vzchádzania

Jar až neskoré leto