You are here

Dodávateľská sieť

Naším hlavným cieľom je dodávať kukuricu na európsky trh v požadovanom množstve, v najvyššej kvalite a v stanovenom čase. Aby sme tento cieľ dosiahli, náš organizačný tím musí čo najlepšie zvládnúť niekoľko aktivít:

  • spracovanie osiva
  • kvalita produktov
  • centrálne zásobovanie

Spracovanie osiva

Dodanie osiva v stanovenom čase: celý proces spracovania osiva (od prvotnej formy až po finálny produkt) je organizovaný a koordinovaný pre všetky európske fabriky

Dodávka nejkvalitnejšieho osiva na trh: používame a zavádzame stále nové technológie

Maximálna flexibilita: rýchlo reagujeme na potreby a zmeny trhu.

Kvalita produktov

Ochrana osiva: interné kvalitatívne štandardy Syngenty vyžadujú zaistiť maximálnu bezpečnosť a spokojnosť na pestovateľskej úrovni. Pre dosahovanie spokojnosti zákazníkov sa testovacie stratégie zameriavajú na testovanie teploty, baktérií, vlhkosti, čistoty a pod...
Genetická čistota: na základe kritérií trhu, dodávame osivo na požadovanej úrovni čistoty, pričom využívame nekonvenčné laboratórne technológie, ako testy na určenie genetickej čistoty a testy na neprítomnosť GMO. Tieto laboratórne aktivity sú sústredené iba na jednom mieste, kde sa používa najvyspelejšia technológia za prítomnosti kvalifikovaných odborníkov.
Prispôsobivosť: menežment pracuje vo vzťahu so zákazníkom a s jeho potrebami, za účelom najlepšieho detektovania, definovania a zavedenia špecifických vlastností osiva pre danú pestovateľskú oblasť.
Štandard produktov: používaním rovnakých testovacích metód v celej Európe, Syngenta poskutuje homogénne produkty celému trhu.
Skúmanie kvality: od pestovania osiva na poli až po finálne produkty, osivo je kontrolované na všetkých úrovniach a každá kvalitatívna chyba je okamžite odhalená.

Centrálne zásobovanie

Dostupnosť osiva: potreby trhu nám úrčujú úroveň zásob.