Cylindrosporióza repky

Pyrenopeziza brassicae 


Příznaky cylindrosporiózy na šešuli - detail
Příznaky cylindrosporiózy na listu
cylindosporioza repky syngenta

 Príznaky, možnosti zámeny


Príznaky napadnutia sa objavujú na všetkých nadzemných častiach rastlín. Na listoch sa tvoria nepravidelné, pergamenovité škvrny (podobné poškodeniu mrazom). Inokedy môžu byť škvrny okrúhle, splývajú, listy zasychajú, ale neopadávajú. Vo škvrnách sa môžu tvoriť koncentricky usporiadané tmavé bodky - plodničky huby. Na stonkách, vetvách a stopkách listov sa objavujú korkovité nekrózy, škvrny následne priečne praskajú. Pri napadnutí kvetov dochádza k ich hnednutiu. Pri napadnutí kvetných častí môže dôjsť až k úplnému zhnednutiu okvetia, poprípade k deformáciam šešúľ. Choroba sa bežne zamieňa predovšetkých s príznakmi poškodenia mrazom alebo s príznakmi iných fyziologických poškodení repky.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva na rastlinných zbytkoch a je prenášaná osivom.

Dispozičné faktory


Hube vyhovujú podmienky prímorského počasia. Preto sa v našich podmienkach vyskytuje predovšetkým v rokoch s prímorským charakterom počasia: jeseň - chladná a vlhká, zima - dlhšie obdobie teplôt okolo bodu mrazu, dážď a trvalejšie vlhko, jar - vlhká, mierne teplá.

Hospodársky význam


Huba zatiaľ nemá na Slovensku hospodársky význam, ale jej výskyt sa pomaly zvyšuje.

Metódy ochrany


Základnými metódami je siatie zdravého osiva, dodržovanie zásad správneho spracovania pôdy, striedanie plodín a primeranej hustoty siatia. V našich podmienkach sa cielená chemická ochrana proti cylindrosporióze nerobí.