You are here

Cirok alepský

Sorghum halepense 


 

Plodiny


Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Trvalý, trsy tvoriaci druh, rozširujúci sa pakoreňmi. Rastliny dosahujú výšku až 2 m.
Výskyt: predovšetkým v teplejších oblastiach južnej Európy, prvé rastliny zavlečené do južného Nemecka, vyžadujúce vyššie teploty, citlivé na mráz, svetlomilné, nízke nároky na pôdu a vodu
Rozmnožovanie: pakoreňmi a semenami
Škodlivosť: najvýznamnejšia burinová tráva v kukurici, bavlníku, cukrovej trstine a ďalších plodinách pestovaných v teplých klimatických oblastiach. Selektívna ochrana v kukurici sulfonylmočovinami - primisulfon, nicosulfon a rimsulfon postemergentne. Semenné rastliny sú prinajmenšom taktiež čiastočne zasiahnuté chloracetanilidmi, napr. S-metolachlór.

Rozlišovacie znaky


najmladší list:zvinutý
listová čepeľ: 20–60 cm dlhá, hladká, svetlejší stredný nerv; na okraji zúbkovaná, drsná
listová pošva: často na báze voskový sekrét
jazýček: cca 5 mm