You are here

Sneť kukuričná

Sneť kukuričná

Choroby

 

Latinský názov: Ustilago maydis

Český názov: Sněť kukuřičná prašná

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Kukurica

 

PRÍZNAKY

Prvé príznaky sú už bezpečne badateľné vo fáze 4 až 5 listov. Pri slabom napadnutí sa tvoria na listoch reťazce perlovitých nádorov alebo dlhé zdurené útvary na hlavnej žilke spodnej časti čepele. Tieto napadnuté listy môžu dozrieť alebo uschnúť bez toho, aby spôsobili ďalšie škody. Pri silnom napadnutí sa listy deformujú a sú roztrhané. Škody sú často spôsobené aj požerkami zunčavky jačmennej. Pri silnej skorej infekcii sa menia listy na koláčovité až oválne hrče a odumierajú. Asi po 6 týždňoch sú rastliny úplne spráchnivené. Tento výpadok sa týka často len jednotlivých rastlín, susedné nemusia byť poškodené. V priebehu predlžovacieho rastu sa môžu objaviť ďalšie nádory, napr. na článkoch stonky alebo na vlajkových listoch. Silná infekcia na hornej časti šúľka sa sčasti prejaví aj na utváraní šúľka, ale  nemusí byť pozorovaná vnútri.

 

PREŽIVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Napadnutie zvyšuje zunčavka jačmenná, vijačka kukuričná.

Napadnutie sneťou podporuje aj krupobitie prípadne škody spôsobené vetrom a mechanickým poranením.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Veľké škody vznikajú, keď sú napadnuté šúľky. Nielen rastlinná biomasa, ale aj najhodnotnejšie časti rastliny pre kŕmenie, môžu byť úplne zničené.

 

METÓDY OCHRANY 

Preventívnou ochranou je odstránenie zunčavky jačmennej aj škodlivých činiteľov. Ide predovšetkým o morenie osiva a cielené hubenie vijačky kukuričnej.

Neskoršie výsevy kukurice zvyšujúce škody spôsobené zunčavkou, čo je možné obmedziť.

Ručné odstraňovanie hrčí sneti z porastov je úplne neúčinné.

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Maxim XL 035 FS