You are here

Prašná vrcholová sneť

Prašná vrcholová sneť

Choroby

 

Český názov: Prašná vrcholová sněť

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Kukurica

 

PRÍZNAKY

Rastlina kukurice nakazená touto sneťou mení základ klasu a metliny na veľký útvar plný spór. Oproti sneti kukuričnej sú nakazené iba generatívne orgány – samčie kvetenstvo a šúľky.

Napadnutie šúľka je často rozpoznané až vtedy, keď sú z tohto hruškovito zdeformovaného šúľka odstránené listene. Vďaka premene základu šúľka na „spórovitú“ hmotu sa nevytvoria prakticky žiadne zrná.

 

PREŽIVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Spóry vrcholovej sneti klíčia až v priaznivých suchších pôdnych podmienkach pri vyššej teplote. Mladé rastliny kukurice sú predovšetkým napadané vo fáze klíčenia cez koleoptily alebo korene. Odtiaľ sa ďalej dostávajú, bez viditeľných príznakov poškodenia, až do generatívnych orgánov rastliny. Novo vzniknuté spóry sa vracajú do pôdy, kde môžu prežívať aj viac než päť rokov.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Býva prenášaná pôdou alebo osivom.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Táto huba síce potrebuje trochu extrémne podmienky na klíčenie, ktoré sa zriedka dosahujú, ale napriek tomu jej rozšírenie ukazuje, že sa určité miesta nájdu. V postihnutých lokalitách jej rozšírenie nepresahuje 10 % plochy, napriek tomu sa tam musí počítať so znížením úrody až o 7 t/ha.

 

METÓDY OCHRANY 

Pre zníženie škôd spôsobených touto hubou sa oplatí väčší časový odstup v zaraďovaní kukurice na rovnaký pozemok, pestovanie rezistentných odrôd a použitie špeciálnych fungicídov aplikovaných priamo pri výseve.