You are here

Fómová hniloba zemiakov

Fómová hniloba zemiakov

Choroby

Latinský názov: Phoma foveata
Český názov: Fómová hniloba brambor

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY

Zemiaky

 

PRÍZNAKY

Túto skládkovú chorobu spôsobuje huby rodu Phoma foveata. Phoma vytvára na stonkách spóry huby, tie sú k hľuzám splavované dažďom v závere vegetácie a po určitú dobu sa udržujú v pôde.

Fómová hniloba napáda stonky aj hľuzy. Na bázach odumierajúcich stoniek sa tvoria pozdĺžne nekrotické škvrny s pyknidmi. V nich sa tvoriace spóry, ktoré sú zmývané do pôdy a následne kontaminujú hľuzy. K infekcii hľúz dochádza pri mechanickom poškodení a napadnutie je podporované nízkymi teplotami. Na napadnutých hľuzách sa objavujú nekrotické prehĺbeniny. Vo vnútri hľúz sa tvoria rozsiahle dutiny pokryté fialovošedým mycéliom s plodničkami pôvodcu. Pokiaľ je prítomných viac pôvodcov týchto suchých skládkových infekcií, je presné určenie konkrétneho pôvodcu veľmi obtiažne.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Patogén v pôde prežíva iba krátkodobo, takže pri dodržaní štvorročnej osevnej rotácie nie je pôda rozhodujúcim zdrojom infekcie. Choroba sa šíri predovšetkým napadnutou a kontaminovanou sadbou.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Objavuje sa predovšetkým v rokoch s chladným a vlhkým počasím v závere vegetácie a v období zberu.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Ide o závažnú chorobu, ktoré môžu počas skladovania spôsobiť stratu až 20 %. Napadnutie sa významne zvyšuje pri poškodení hľúz pri zbere a pri zlom skladovaní.

 

METÓDY OCHRANY  

Šetrný zber zemiakov so zamedzením poranenia hľúz.

Vhodné skladovanie.

Odstránenie všetkých napadnutých a inak poškodených hľúz.