You are here

Biela hniloba viniča

Biela hniloba viniča

Choroby

Latinský názov: Metasphaeria diplodiella, anamorfa Coniella diplodiella

Český názov: Bílá hniloba - réva vinná

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY
Vinič

 

 

PRÍZNAKY

Na napadnutých bobuliach bielych odrôd sa tvoria mliečno hnedé škvrny a pri modrých odrodách je sfarbenie kávovo hnedé. V ďalšom priebehu choroby bobuľa celá hnedne, mäkne, hnije a postupne sa scvrkáva. Typickým príznakom bielej hniloby býva aj octová vôňa napadnutých bobúľ, ktorú spôsobuje premnoženie octových baktérií. Pod pokožkou napadnutých a uschnutých bobúľ sa vytvárajú drobné, tmavo sfarbené guľovité pyknídiá, v ktorých sa diferencujú konídie. 

Na infikovanej strapine vznikajú drobné, hnedé, postupne zväčšujúce sa škvrny. V neskoršom štádiu priebehu choroby tieto škvrny nekrotizujú. Podobné príznaky hnedých škvŕn je možné pozorovať aj pri napadnutí letorastov. 

Zriedkavo sa choroba vyskytuje aj na listoch viniča. Infikované listy sú špinavo zelené a tvoria sa na nich škvrny, ktoré neskôr nekrotizujú. 

Pri napadnutí drevných častí viniča vznikajú praskliny, v ktorých sa tvoria nádorčeky guľovitého tvaru podobné symptómom bakteriálnej nádorovitosti viniča. Tieto nádorčeky sa postupom času zväčšujú, tmavnú a odumierajú.

 

 

PREŽIVANIE, ZDROJ INFEKCIE

Huba prezimuje v pletivách napadnutých rastlín vo forme pyknídií. Veľmi často sa pyknídiá vytvárajú na napadnutých bobuliach premenených na skleróciá. Pyknídiami infikované časti viniča môžu v zemi prežívať aj niekoľko rokov. 

Druhá možnosť prezimovania huby je vo forme odolných konídií. 

 

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY

Predpokladom vzniku a šírenia infekcie je priaznivý priebeh počasia, mechanické poškodenie bobúľ a fenofáza viniča. Optimálne podmienky pre bielu hnilobu sú v prípade vlhkého a teplého počasia, pri teplotnom rozpätí 25 – 30 °C. Ďalšou podmienkou vzniku infekcie je poškodenie bobúľ viniča, ktoré môže spôsobiť krupobitie, múčnatka, obaľovače alebo fyziologické praskanie. Pod pokožkovými pletivami napadnutých častí sa tvoria pyknídiá obsahujúce konídie, ktoré sú zdrojom ďalšej nákazy. K šíreniu choroby dochádza uvoľňovaním konídií a ich roznášaním pomocou dažďa alebo vetra. Konídie huby veľmi ľahko klíčia v hroznovej šťave, preto sú ideálne podmienky pre infekciu v štádiu mäknutia a dozrievania bobúľ.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM

Najväčšie škody spôsobuje choroba pri napadnutí bobúľ. Výnimočné a menej významné z hľadiska rozsahu škôd je napadnutie listov, letorastov a drevných častí viniča.

K infekciám bobúľ dochádza od polovice júna až do zberu hrozna. Intenzita a rozsah poškodenia hrozna závisí od vhodnosti podmienok pre šírenie huby. Bobule pri priamom napadnutí chorobou zasychajú a môžu opadávať. Dochádza pritom k celkovému zníženiu množstva a kvality úrody. Napadnuté hrozno dosahuje slabšiu cukornatosť, nižšiu výlisnosť a obsahuje menej aromatických látok. 

Vína, ktoré sú vyrobené z hrozna poškodeného bielou hnilobou, sú nekvalitné a majú sklon k octovateniu. 

Ku kalamitnému  výskytu choroby dochádza najmä po poškodení bobúľ krupobitím. V dôsledku napadnutia strapiny môže dôjsť k poškodeniu cievnych zväzkov a následnému uvädnutiu až uschnutiu bobúľ.

 

METÓDY OCHRANY  

Neoddeliteľnou súčasťou sú nepriame opatrenia, ktorými sa zabraňuje porušeniu bobúľ. Patrí medzi ne dôsledná a komplexná ochrana proti múčnatke a obaľovačom. Poškodenie bobúľ v dôsledku týchto chorôb býva vstupnou bránou pre infekciu bielou hnilobou. 

Pri priamej chemickej ochrane sa v čase rizika možného vzniku infekcie najviac používajú prípravky s účinkom proti bielej hnilobe. Najviac náchylné na infekciu je hrozno poškodené krupobitím. Fungicídne ošetrenie je potrebné vykonať čo najskôr (do 18 hodín) od poranenia bobúľ krúpami. 

Ak sa vyskytne choroba tesne pred oberačkou, je nevyhnutné urýchliť zber hrozna. Obmedzia sa tým straty na úrode a kvalite hrozna.

 

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Quadris Max