You are here

Černanie päty stebla

Gaeumannomyces graminis 


    

Príznaky, možnosti zámeny


Primárne príznaky sa objavujú na koreňoch, ktoré postupne hnednú. Jedným z príznakov ochorenia sú mierne zdurené korene, obalené nejjemnejšími čiastočkami zeminy. Z napadnutých koreňov sa dá veľmi ľahko odstrániť pokožka. Následne sa na báze rastlín objavujú hnedasté škvrny, ktoré obyčajne hodnotíme ako nešpecifické nekrózy. Až v ďalšej fáze rozvoja ochorenia dochádza k prejavom typickým pre černanie päty stebiel. Korene a báza rastliny tmavnú, černajú, rastlina v dôsledku poškodenia koreňov žltne, zosychá a odumiera. Pri intenzívnejšom priebehu môže byť ochorenie príčinou medzerovitosti porastov. Častý je miernejší priebeh choroby, pri ktorom rastlina vytvára nový odnožovací uzol a neodumiera.Je ale výrazne oslabená. Sprievodným znakom je núdzové dozrievanie napadnutých stebiel.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Patogén prežíva na pozemku, infekcia je z pôdy.

Dispozičné faktory


Riziko napadnutia rastín podporuje chladné, zrážkovito normálne a nadnormálne počasie na jeseň a v jarných mesiacoch, nie veľmi mrazivá zima. Riziko napadnutia rastlín výrazne zvyšuje časté striedanie obilnín na pozemku, nedostatok organickej hmoty v pôde (pomalý rozklad požatevných zbytkov). Hube vyhovuje neutrálna alebo mierne alkalická reakcia pôdy. Častejší je výskyt choroby na utužených pôdach, obvykle sa hniezda napadnutých rastlín objavujú na okrajoch porastov, na úvratiach. Jarné obilniny bývajú napadnuté menej často.

Hospodársky význam


Černanie päty stebla je ochorenie zo skupiny chorôb báz stebiel. Vyskytuje sa plošne, väčší dopad má na menej úrodných pozemkoch. U nás je častejšia mierna forma priebehu choroby, preto nie je vždy determinovaná, môže byť súčasťou príznakov hodnotených ako nešpecifické nekrózy. Preto je i veľmi obtiažne stanoviť mieru dopadu na výnos a kvalitu žatvy iba samostatne pre černanie báz stebiel.

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú nepriame, preventívne: dostatok organickej hmoty v pôde, spracovanie pôdy (prevzdušnenie), nezaraďovať obilninu po obilnine, kvalitné založenie porastu (termín, sieťové lôžko, hĺbka siatia). Riziko napadnutia znižuje morenie osiva zodpovedajúcim prípravkom.