You are here

Čerň repková

Alternaria


Pukání šešulí způsobené houbami rodu AlternariaSkvrny na listech způsobené houbami rodu AlternariaDetail skvrny na listu způsobené houbami rodu Alternaria

 

 

Typické černé zbarvení poškozené šešule černíPukání šešulí způsobené houbami rodu AlternariaTypické černé zbarvení poškozené šešule černí

 

Plodiny


  • Repka olejka

Príznaky, možnosti zámeny


Huby napadajú už vzchádzajúce rastlinky, na ktorých hypokotyloch sa objavujú tmavo šedé až čierne čiarkovité škvrny. Pri výnimočne silnom výskyte môže dôjsť aj k odumieraniu rastliniek. Na klíčnych lístkoch sa tvoria okrúhle, drobné škvrnky, na pravých listoch sú škvrny väčšie, až čierne, často s koncentrickým zónovaním. Staršie škvrny sú svetlejšie. Na listoch sa objavujú škvrny rovnako v jarnom období. Na stonkách sa tvoria pretiahnuté, tmavo sivé až čierne škvrny. Toto poškodenie má z hľadiska tvorby výnosu minimálny význam. Najväčšie straty sú spôsobené pri napadnutí šešúľ, na ktorých sú nepravidelné, drobné, okrúhle, ostro oharničené škvrny, šešule bývajú deformované, predčasne pukajú. Semená sú scvrknuté, nedozreté. Pri vyššej vzdušnej vlhkosti na napadnutých šešuliach vyrastá čierne, nízke zamatové mycélium húb. Na už dozretých šešuliach sa môže pri oneskorenej žatve ako druhotný patogén objaviť aj druh Alternaria alternata. Škvrny na listoch je možno zameniť s príznakmi húb Leptosphaeria maculans. Na rozdiel od Leptosphaeria maculans však nevytvára na škvrnách plodničky - pyknidy. Na šešuliach môže dôjsť k zámene s príznakmi huby Botryotinia fuckeliana, ale černe vytvárajú za vlhka na šešuliach výrazne čierne mycélium.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huby prežívajú na pozberových zvyškoch a sú prenosné i osivom.

Dispozičné faktory


Výskyt ochorenia podporuje siatie infikovaného osiva a infikované pozberové zvyšky v blízkom okolí novo zasiatych plôch repky. Riziko hospodársky významného výskytu zvyšujú poľahnuté porasty s mohutným poschodím šešúľ, vlhké a teplé počasie v období tvorby a dozrievania šešúľ. Sekundárne napadnutie hubou Alternaria alternata podporuje oneskorená žatva v dôsledku daždivého počasia.

Hospodársky význam


Hospodársky významný je iba výskyt na šešuliach. V jednotlivých rokoch je intenzita výskytu rôzna. Napadnutie kolíše medzi 50% až 40% šešúľ. Pri silnom napadnutí sa znižuje veľkosť semien a zvyšujú sa straty pri žatve.

Metódy ochrany


K ochranným opatreniam patrí kvalitná likvidácia pozberových zvyškov a zdravé osivo. Cielená chemická ochrana sa nerobí,vedľajší účinok na čerň repkovú má ošetrenie proti bielej hnilobe.