Čerň

Plodiny


Paradajka - pole
Paradajka - skleník

Príznaky, možnosti zámeny


Nezameniteľným príznakom sú čierne, sadzovité, súvislé povlaky mycélia so spórami na povrchu napadnutých listov.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huby prežívajú na rastlinných zbytkoch množstva druhov, na zasychajúcích pletivách rastlín.

Dispozičné faktory


K napadnutu dochádza v rokoch s dlhotrvajúcim daždivým počasím v čase žatvy.

Hospodársky význam


Výskyt černí obvykle nevedie ku kvantitatívnemu zníženiu výnosu, má ale negatívny dopad na kvalitu zrna. Okrem iného predovšetkým huby rodu Alternaria môžu produkovať toxíny, ktoré kontaminujú zrná v napadnutých klasoch.

Metódy ochrany


Cielená ochrana proti černiam sa nerobí