Bzdôšky

Miridae


Klopuška na máku
Poškození po sání klopušek na slunečnici
Klopuška - dospělec

Zaradenie škodlivého činiteľa


Nešpecializovaní škodcovia

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Nymfa: 1. štádium bezkrídlové, až neskoršie štádiá majú krídla. Bzdôška zemiaková Lygocoris pabulinus: 6 mm dlhá, jednoliato svetlo žltá s belavým štítkom. Bzdôška dvojbodková Calocoris norvegicus: až 7 mm dlhá, štítky s dvoma čiernymi bodmi, špinavo žltozeleno alebo často hrdzavočerveno pruhované polokrovky. Bzdôška červenkastá Lygus pratensis: max. 6 mm dlhá, zeleno sivé polokrovky a bielo lemovaný štítok. Bzdôška obyčajná Lygus rugulipennis: max. 5,4 mm dlhá, sivá až zeleno hnedá, pomerne silno pokrytá chlpmi, s dvoma čiernymi škvrnami na prednom okraji štítka. Bzdôška zemiaková napáda okrem zemiakov taktiež bôb, cukrovú repu, rôzne jadroviny a kôstkoviny a ďalšie kultúrne a okrasné rastliny. Bzdôška zemiaková napáda ďatelinu červenú, lucernu, hlúboviny, cukrovú repu, slnečnicu, mak atď. Bzdôška červenkastá napáda ovocné stromy, bobuľoviny, kŕmne plodiny, repu, slnečnicu, mak atď. Bzdôška obyčajná napáda okrem zemiakov taktiež lucernu.

Príznaky, možnosti zámeny


Vpichy od bzdôšok sa spočiatku javia ako žltkasté až červenkasté škvrny, ktoré sa pomaly rozširujú. Vzhľadom na to, že bzdôšky vylučujú do pletív enzymatické látky, odumiera neskôr obsah buniek v miestach satia. Zasiahnutá časť listu sa trhá a mŕtve pletivo vypadáva. Listy sa kučeravia a ohýbajú (príznak podobný ako pri virózach). Pri maku a slnečnici dochádza k poškodeniu púčikov a kvetov. V počiatočnej fáze je možné poškodenie od bzdôšok zameniť s poškodením od cikád.

Biológia


V štádiu vajíčka prezimuje bzdôška zemiaková na ovocných stromoch a bzdôška dvojbodková na rôznych stromoch a kroch. Nymfy vyliahnuté z vajíčok presídľujú po vytvorení okrídlených štádií okrem iných rastlín aj na zemiak. Bzdôška červenkastá a bzdôška obyčajná prezimujú ako dospelí jedinci na okrajoch poľa a kroch a na jar môžu odtiaľ bezprostredne napadať porasty.

Hospodársky význam


Pri silnom výskyte môže vzniknúť poškodenie, ktoré ovplyvňuje výnos. Nebezpečné sú najmä na maku a slnečnici. Taktiež prenos vírusov nie je úplne vylúčený.