Byľomor kelový

Dasineura brassicae


Poškozené otevřené šešule od larev bejlomorky kapustové
Silně poškozená rostlina larvami bejlomorky kapustové

Kladoucí samička bejlomorky kapustové
Kladoucí samička bejlomorky kapustové

Zaradenie škodlivého činiteľa


Popis škodcu, hostiteľskej rastliny


Imágo: 1,2–1,5 mm dlhé, hnedočierne, červenavý zadoček s priečnymi hnedými pruhmi, na hrudi belavé chlpy, dlhé nohy a tykadlá
Larva: asi 2 mm dlhá, spočiatku priesvitná, potom biela a nakoniec žltkasto biela, apódna, acephalná
Kukla: žltkasto biela

Byľomor kelový žije predovšetkým na repke, repici, čiernej a bielej horčici, semenáčikoch hlúbovín, na kvakách, vodnici, reďkvi, reďkvičke a taktiež na divokých kapustovitých – ohnici, horčici roľnej a pastierskej kapsičke.

Príznaky, možnosti zámeny


Jednotlivé šešule predčasne žltnú, zdurujú sa, často sa deformujú na špičke, scvrkávajú sa a pukajú. Následkom toho vypadávajú semená. Vnútri šešule sajú početné larvy.
Možnosť zámeny s príznakmi na šešuliach, vyvolanými hubou Alternaria brassiceae.

Biológia


Byľomor kelový prezimuje v štádiu kukly. V máji sa objavujú dospelí jedinci a kladú vajíčka v skupinkách do šešúľ. Samičky vyhľadávajú mechanicky poškodené šešule. Je isté, že do určitej veľkosti šešule môžu samičky klásť vajíčka bez tohto poškodenia. Stále častejšie pozorujeme kladenie vajíčok aj do veľkých nepoškodených šešúľ. Ďalší vývoj vajíčok a lariev v týchto veľkých šešuliach však doteraz nie je presne známy. Larvy priamo nepoškodzujú semená, sajú na vnútorných stenách šešúľ. Šešule sa otvárajú a semená vypadávajú. Vývoj od vajíčka do kuklenia trvá 14 dní. Niektoré kukly sa môžu v pôde dostať do diapauzy. Jej dĺžka nie je presne známa, ale predpokladá sa 1–5 rokov. Počas roka sa môže vyskytnúť až 6 generácií.

Hospodársky význam


Byľomor kelový patrí v súčasnosti k ekonomicky najvážnejším škodcom repky. Zvlášť za suchého a teplého počasia v období odkvitania a tvorby šešúľ môže spôsobiť hospodársky závažné poškodenie. Ochrana je náročná.

Prah hospodárskej škodlivosti


Hodnotenie napadnutia je problematické. Často sú napadnuté iba okraje porastu. Počiatok a hlavné obdobie liahnutia dospelých jedincov môže byť sledované pomocou kontrolných klietok umiestnených v poraste. Predtým platil prah škodlivosti v období zvyšujúceho sa napadnutia od počiatku kvitnutia pri slabom výskyte krytonosa šešuľového: 1 dospelý jedinec/rastlina. Pri silnom výskyte krytonosa: 1 dospelý jedinec/3–4 rastliny. Teraz nie sú k dispozícii žiadne údaje vhodné pre prax. To súvisí s tým, že metóda žltých misiek ani počítanie byľomora na rastlinách neposkytujú spoľahlivé dáta.