You are here

Cirok alepský

Cirok alepský
Sorghum halepense

Buriny

Plodiny

  • Kukurica siata

Zaradenie škodlivého činiteľa

 

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Vytrvalý, trsy tvoriaci druh, ktorý sa rozširuje pomocou rizóm. Rastliny dosahujú výšky až do 2 metrov. Vyskytuje sa predovšetkým v teplejších oblastiach južnej Európy. Prvé rastliny boli zavlečené do južného Nemecka.

Rastlina si vyžaduje vyššie teploty a je citlivá na mráz. Je svetlomilná a kladie nízke nároky na pôdu a vodu. Rozmnožuje sa pomocou rizóm a semien.

Čo sa týka škodlivosti, jedná sa o najvýznamnejšiu plevelnú trávu v kukurici, bavlníku, cukrovej repe a ďalších plodinách pestovaných v teplých klimatických oblastiach.

Selektívna ochrana v kukurici sulfonylmočovinami - primisulfon, nicosulfon a rimsulfon postemergentne.

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý. Listová čepeľ je dlhá 20-60 cm, hladká, svetlejší stredný nerv, na okraji zubkovaná, drsná. Listová pošva je často na báze voskového sekrétu a jazýček je dlhý cca 5 mm.

Obdobie vzchádzania

Minimálna teplota klíčenia je vysoká. Rastlina je skôr drobnosemenná, preto nevychádza z väčších hĺbok.