Budúcnosť projektu

budúcnosť projektu syngenta
Úspech programu dokazuje, že aktívny multifunkčný prístup zakladania a udržiavania pásov na okrajoch polí prináša mnoho výhod. To nás vedie k rozšíreniu projektu tak geograficky, ako aj do rôznych terénov. Výsledkom by mal byť koncept polyfunkčných území, ktoré integrujú ochranu prírodných zdrojov, produktivitu a rozvoj ekosystémových služieb. Za týmto účelom Syngenta vyvíja nástroje prispôsobené miestnym podmienkám a systémom agrotechniky. Diagnostické nástroje pomôžu zhodnotiť stav a napomôcť pri riešení problémov, agronomické protokoly pomáhajú poľnohospodárom zmierniť dopady činnosti na životné prostredie, zachovať ziskovosť a udržať efektívnosť a kvalitu. Takéto projekty realizuje Syngenta v Európe u pestovateľov repky olejnej, slnečnice, jabĺk, hrušiek, melónov, viniča a olív. Pokračovanie procesu multifunkčných pásov na okrajoch polí bude ďalej zvyšovať účinnosť zdrojov a významne prispievať k udržateľnému poľnohospodárstvu aj v budúcnosti.