Bodruška obilná

Cephus pygmaeus 


  
bodruska obilna syngenta
  
bodruska obilna syngenta
 

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia obilnín

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: 8–10 mm veľké, lesklo čierne, štíhlejší zadoček s dvoma charakteristickými priečnymi pruhmi. Na dorzálnej časti hrude a nôh sú žltkasté škvrny. Posledný článok tykadiel je zosilnený. Larva: až 14 mm dlhá, štíhla, zakrivená do podoby písmena S. Žltobiele telo s hnedastou hlavou je zreteľne segmentované, beznohé. Larvy bodrušky obilnej Cephus pygmaeus poškodzujú pšenicu a žito, zriedka taktiež jačmeň. Silnejšie steblá kŕmnych aj burinových tráv môžu byť taktiež napadnuté.

Príznaky, možnosti zámeny


Krátko pred dozrievaním sa v poraste nachádzajú steblá s nedostatočne vyvinutými zrnami, ojedinelo sa taktiež vyskytujú hluché klasy, a to bez vonkajších príznakov nejakej choroby. Klasy napadnutých rastlín stoja vzpriamene. Pri iných rastlinách viazne klas v pošve vlajkového listu. Poškodené rastliny sa trhajú pri vyťahovaní blízko povrchu pôdy a miesto pretrhnutia je pritom hladké alebo sa lámu pri nepatrnom zaťažení a padajú nepravidelne na všetky strany. Vnútri stebla vedie cez kolienka smerom k báze stebla chodbička vyplnená výkalmi a rastlinnou drvinou, v ktorej sa nachádza belavá larva.

Biológia


Bodruška obilná sa liahne od druhej polovice mája z kukly v báze stebla na strnisku z predchádzajúceho roka a nalietava najskôr na úživný požer na žlto kvitnúcu poľnú burinu. Po spárení kladie samička od konca mája do júna svojím kladielkom jednotlivo 50 vajíčok do najvrchnejších článkov stebiel obilnín, predovšetkým silnejších odnoží, zvlášť na okrajoch poľa. Asi po desiatich dňoch sa liahnu larvy, ktoré sa pomaly prežierajú steblom dole a prevrtávajú pritom kolienka. Vnútorné pletivá stebla im pritom slúžia na obživu. Krátko pred dozretím vyžiera vyrastená larva na báze stebla do jeho steny kruhovitý žliabok, pod ktorým steblo smerom hore uzavrie zátku z rastlinnej drviny. V tomto zoslabenom mieste sa steblo pri zaťažení vetrom a dažďom ľahko láme. Pod zátkou si larva spriada kokón, ktorý vyzerá, ako by bol z celofánu. V ňom larva v diapauze prečkáva zimu. Až na jar sa kuklí a už po krátkom období pokoja (8–14 dní) sa liahnu dospelé bodrušky.

Hospodársky význam


Zatiaľ čo vo východnej Európe je bodruška významným škodcom na pšenici, v strednej Európe nehrá žiadnu rolu. V teplých rokoch sa príležitostne vyskytuje intenzívnejšie.

Indikácia ošetrenia


Ako prah ekonomickej škodlivosti je pri badateľnej nižšej úrovni výnosu považovaných 32 lariev/m2alebo jedna larva/12 stebiel.