You are here

Bažanka roční

Mercurialis annua 


30-denní rostlinaKvěty10-denní rostlina - Děložní listy: výrazné, kopisťovité, tupé, žilnatina bělavá, dobře patrnáSemena16-denní rostlina - První listy: vstřícné, řapíkaté, podlouhle vejčité, zašpičatělé. Okraje čepelí pravidelně pilovité, chloupkaté

Zařazení škodlivého činitele


Dvouděložné plevele

Popis


Jednoletá, nepříjemně páchnoucí, dvoudomá rostlina. Dává přednost humózním, živinami bohatým půdám. Lodyhu má nad paždím listů poněkud ztlustlou. Patří mezi jedovaté rostliny.

Období vzházení


pozdní jaro