Atomária repová

Atomaria linearis 


Poškození vzcházející řepy dospělci maločlence

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia repy

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Chrobák: 1–1,7 mm dlhý, svetlo až tmavohnedý, ploché podlhovasto pretiahnuté telo mierne eliptického tvaru. Larva: 2,5–3 mm dlhá, belavá, takmer priesvitná, krátke nohy a červenavo žltá hlava, na poslednom článku dva hákovité výrastky smerujúce hore. Atomária repová dáva prednosť repe, mangoldu a špenátu. Larvy sa živia okrem repy hlavne na špenáte a mrlíku bielom.

Príznaky, možnosti zámeny


Ohrozené sú predovšetkým pozemky, kde sa už v predchádzajúcom roku repa pestovala alebo tie, ktoré s nimi susedia. V pôde spôsobujú svetlohnedé mladé a neskôr aj staršie chrobáky svojím požerom typické poškodenia na hypokotyle a v ďalšom priebehu aj na kolovom koreni až do hĺbky 15 cm. Čiastočne sú klíčiace rastliny už v čase vzchádzania zožraté. K požeru nad povrchom pôdy dochádza v prvom rade u starších chrobákov, ktorí prileteli z okolia, a to za dostatočnej vlhkosti. Poškodzujú predovšetkým srdiečkové listy. Larvy žijú výhradne pod zemou a v lete sú nachádzané takmer vždy v blízkosti koreňového vlásnenia, ktoré ožierajú. Príznaky sa pri letmom pohľade podobajú príznaku spôsobenému hubou Phoma betae. Bez bližšej obhliadky je taktiež možné ich zameniť s poškodením od drôtovcov, chvostoskokov a mnohonožiek.

Biológia


Atomária repová prezimuje v pozberových zvyškoch, pod trávou alebo v hornej vrstve pôdy na poli, kde sa pestovala cukrová repa. Od apríla (pri teplote pôdy asi 4 °C) opúšťa zimovisko. Mladé chrobáky začínajú hneď na mieste s podzemným požerom na hostiteľských rastlinách alebo náhradných hostiteľoch. Z pozemkov, kde bola minulý rok pestovaná repa, sa chrobáky sťahujú na okraje porastu. Hlavné obdobie letu trvá od začiatku júna do polovice augusta. Kladenie vajíčok do blízkosti koreňov začína začiatkom mája. Celkové obdobie vývoja až do liahnutia dospelých jedincov trvá za optimálnych podmienok asi 65 dní, pri nižších teplotách 70–90 dní. Podľa toho by vývoj prvej generácie končil v auguste a druhé kladenie vajíčok v septembri by bolo možné.

Hospodársky význam


Predovšetkým požer chrobákov pod úrovňou pôdy môže pri vhodnom počasí spôsobiť ťažké poškodenie rastlín. Pri viacerých požeroch a prípadne aj pri následnej infekcii hubami rastlina odumiera. Pretože aktivita chrobákov je silne ovplyvnená teplotou, neexistuje žiadny presný prah škodlivosti. Ako kritická hodnota môže slúžiť počet 2–3 chrobáky na 100 ml zeminy z oblasti koreňového balu. Počas štádia 4–8 pravých listov sa považuje za ešte znesiteľný počet 10 chrobákov na rastlinu.