You are here

Alternariová škvrnitosť listov

     

Zařazení škodlivého činitele

  • Repka olejná
  • Šalát ľadový
  • Brokolica
  • Kapusta
  • Kapusta ružičková
  • Chren
  • Karfiol
  • Pór

Príznaky, možnosti zámeny


Najväčšie škody spôsobujú tieto huby na vzchádzajúcich rastlinách, kde sa môžu podielať na padaní vzchádzajúcich rastlín, u ktorých vyvolávajú hniloby hypokotylu. Neskôr sa na listoch pozdĺž žilkovania objavujú drobné, zväčšujúce sa hnedé až čiernohnedé škvrny, ktoré bývajú mierne prepadnuté, niekedy pokrývajú mycéliá povlakom. Na stonke vznikajú oválne alebo beztvaré čierne, matné alebo naružovelé škvrny. Vo fáze dozrievania napádajú aj úbory. Na nažkách sa choroba šíri na ich povrchu a pri včasnom napadnutí aj pod oplodím. V dôsledku napadnutia dochádza k žníženiu výnosu semena a zhoršuje sa aj jeho kvalita. Podobné príznaky na stonkách môže vyvolať Leptosphaeria lindquistii.

Prežívanie, zdroj primárnej infekce


Hlavným zdrojom infekcie je osivo. Huba pretrváva aj ako mycélium v rastlinných zbytkoch.

Dispozičné faktory


Vývoj huby je podporovaný vyššími teplotami (25–30 °C), ale rozmnožovacie orgány sa tvoria skôr pri nižších teplotách (15–25 °C), pričom rozvoj huby urýchľuje aj vysoká vzdušná vlhkosť. Pri splnení týchto podmienok prebehne celý infekčný cyklus za 2 dni a choroba sa preto môže rýchlo šíriť.

Hospodársky význam


Významná choroba poškodzujúca slnečnicu pri vzchádzaní, neskôr ovplyvňuje hlavne kvalitu a výnos semien.V závislosti na poškodení asimilačnej plochy sa nažky nesprávne vyvíjajú, znižuje sa ich kvalita a klíčivosť.

Metódy ochrany


Základom ochrany je odstránenie pozberových zvyškov orbou a siatie zdravého moreného osiva. Chemické ošetrenie fungicídmi sa vykonáva na začiatku dozrievania.