You are here

Diaportové usychanie slnečnice, sivá škvrnitosť slnečnice

Diaportové usychanie slnečnice, sivá škvrnitosť slnečnice
Diaporthe helianthi

Škvrnitosť listov

Príznaky, možnosti zámeny


Choroba nie je prenosná osivom, ale šíri sa prenesením askospór zo zbytkov chorých rastlín slnečnice alebo sóje ležiacich na povrchu pôdy. Vzhľadom k nároku na vysoké teploty ide vždy o chorobu nastupujúcu v neskorej vegetačnej fáze. Na liste sa vytvorí typická hnedá škvrna v tvare veľkého V so špičkou sledujúcou žilnatinu listov. Infekcia postupuje vnútri vodivých pletív stopkou až do stonky. Môže byť zrýchlená pri mechanickom poškodení časti rastliny, napríklad cicaním hmyzom. V stonke sa mycélium ďalej šíri vodivými pletivami.

Mladé rastliny tak začínajú vädnúť už 10 dní po infekcii. Predovšetkým od fázy butonizácie dochádza k priamej infekcii stoniek v mieste nasadania listovej stopky. Na stonke vzniká oválna škvrna s neostrými okrajmi. Tá sa rozširuje a neskôr stonka podľa vývoja počasia alebo zosychá ( núdzové dozrievanie), alebo sa po zmäknutí pletív v mieste infekcie láme. Škvrny na stonke majú rozplývavé kontúry a sú šedohnedé, oranžovo hnedé, červenohnedé, až po vínovo červenú farbu. V mieste nasadania stopky listu je farba s belavým náletom. Úbor je napadnutý prerastaním mycélia od najbližšieho listenu. Úbor huba z väčšej časti zlikviduje v priebehu 12 dní.

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Huba prežíva v pozberových zbytkoch, nešíri sa osivom.

Dispozičné faktory


Infikované nezaorané pozberové zvyšky na jar maximálne do vzdialenosti 1500 m od novozaložených plôch. Vysoká vzdušná vlhkosť je dosiahnutá skôr v hustých alebo zaburinených porastoch. Rastliny sú náchylnejšie k infekcii po cicaní hmyzom - vošky, ploštice.

Hospodársky význam


V SR doteraz málo rozšírená choroba. V prípade rozšírenia je to nebezpečná choroba, straty na výnosoch sa pri infekcii koncom kvitnutia udávajú až 50 %.

Metódy ochrany


K zníženiu infekčného tlaku prispieva jemné rozdrvenie pozberových zvyškov a následné zaoranie. Nutná je priestorová izolácia novozaložených porastov od minuloročných. Chemická ochrana sa vykonáva v dvoch termínoch-začiatkom kvitnutia a v plnom kvete.