You are here

SAFECROSS

  • SAFECROSS je šľachtiteľský systém tvorby nových hybridov NK

  • SAFECROSS je novinka firmy Syngenta Seeds

  • SAFECROSS má jadrovú dedičnosť

  • SAFECROSS nie je GMO

  • SAFECROSS je odlišný od systému INRA OGURA

Hlavné prínosy

  • veľmi vysoký výnos

  • vysoká výnosová stabilita (medziročne, aj podľa lokalít)

  • veľmi dobrá prispôsobivosť prostrediu (vyskúšané v mnohých pestovateľských podmienkach)

  • veľmi dobrá odolnosť voči stresu (mráz, sucho, neskorá sejba, choroby a pod...)

Pozn: Finálny výnos SAFECROSS hybridov priamo súvisí s výkonnosťou a kvalitou individuálnych rodičovských komponentov použitých pri krížení.