You are here

Hyvido Dakoota

Hyvido Dakoota

Aktualizovaný:
19.01.2021
Plodina: 

Jačmeň ozimný

Gracia novinka syngenta

NOVINKA 2021

Typ hybridu kompenzačný
Zimuvzdornosť ooo
Zdravotný stav oooo
Reakcia na intenzifikáciu ooo
Vhodnosť do extenzívnych podmienok oooo
Odolnosť voči poliehaniu ooo
Úroda oooo
Podiel predného zrna ooo
Objemová hmotnosť ooo