You are here

sucrosorgo syngenta

Sucrosorgo 506

Aktualizovaný:
30.12.2019
Plodina: 

Cirok

Až 100 ton zelenej hmoty z ha​     

Ikona siláž bioplynikonka_mlieko_silaz_SK

maxim syngenta Concep III logo Syngenta

Základný popis hybridu

 • Úrodový potenciál je na úrovni 100 ton zelenej hmoty
 • V suchých stanovištiach zabezpečí 100 % úrody z hektára
 • Dosahuje vysoké percento karoténu, vápnika, horčíka a bielkovín, čo zlepšuje jeho dietetickú hodnotu a chuť
 • Možno ho pestovať aj na stanovištiach nevhodných pre pestovanie kukurice
 • Pre zvýšenie kvality siláže je ho vhodné kombinovať s kukuricou na siláž
 • Je ideálnou plodinou pre bioplynové stanice, avšak pozor na skoré jesenné mrazy
 • Osivo je ošetrené moridlom Maxim® XL 035 FS a Concep® III

Možnosti výsevu

Výsev ciroku sólo

 • ​150 tisíc semien/ha v normálnych podmienkach
  200 tisíc semien/ha v horších podmienkach
 • Riadky: 30-45 cm alebo 75 cm
 • Termín výsevu: spravidla sa robí v období, kedy teplota pôdy dosiahne najmenej 10 °C, optimálne 12 °C, hĺbka sejby 2-3 cm, čo podľa podmienok spadá na koniec apríla až priebeh mája

Kombinovaný výsev - kukurica a cirok 1:1

 • 80-100 tisíc semien ciroku na hektár + 40-50 tisíc semien kukurice na hektár
 • Výsev v dvoch radoch, medziriadková vzdialenosť je 75 cm ako pri porastoch kukurice
 • Termín výsevu je potrebné zladiť pri oboch plodinách, optimálne koniec apríla až máj, aby teplota pôdy bola 10 – 12 °C

Kombinovaný výsev - kukurica a cirok 1:2

 • 50-70 tisíc semien ciroku na hektár + 60-70 tisíc semien kukurice na hektár
 • Výsev: 2 riadky ciroku, 4 riadky kukurice, medziriadková vzdialenosť 75 cm ako pri porastoch kukurice
 • Pomer 1:2 je vhodnejší pre pestovateľov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie energetické hodnoty siláže, ktorú zaisťuje kukurica. Cirok súčasne zaistí dostatočné množstvo hmoty a stabilitu úrody hmoty v suchších podmienkach.

Krížový výsev - kukurica a cirok

 • 50-60 tisíc semien kukurice na hektrár, 70-80 tisíc semien ciroku na hektár
 • Riadky: 75 cm pre obidve plodiny
 • Výsev: Prvý výsev kukurica so zníženým výsevom, následne krížový výsev cirok so zníženým výsevom.
  Pre následný zber je potrebný vhodný adaptér na zber homogénneho porastu. Termín výsevu je potrebné zladiť pri obidvoch plodinách, optimálne koniec apríla až máj, aby teplota pôdy bola 10 – 12 °C.

Hybridy kukurice vhodné pre kombinovaný a krížový výsev

Cirok Sucrosorgo506 zodpovedá svojou skorosťou približne kukurici s FAO 500 a podľa toho je potrebné prispôsobiť aj kombinovaný hybrid kukurice. Je vhodné zvoliť hybrid s vyšším obsahom škrobu pre udržanie energetickej hodnoty siláže a súčasne FAO, ktoré je podobné ciroku. V prípade pestovania v stredných až vyšších (chladnejších) polohách odporúčame kombinovať so skoršími hybridmi pre dosiahnutie dostatočnej sušiny zberovej hmoty a vyššieho obsahu škrobu. Z nášho portfólia odporúčame hybridy: SY Helium, SY Senko, SY Triade, SY Infinite, SY Orpheus, SY Campona.

Herbicídne ošetrenie

Pre porasty ciroku je jediným bezpečným a spoľahlivým spôsobom pre zabránenie rastu trávovitých burín preemergentná aplikácia. Herbicíd Gardoprim® Gold Plus 500 SC je registrovaný pre obe plodiny (kukuricu aj cirok) a je farmármi používaný ako riešenie číslo jedna. V prípade opráv možno použiť prípravok Casper® 55 WG. Odporúčame postemergentnú aplikáciu účinnú proti dvojklíčnolistovým burinám. Aplikujte prípravok Casper® 55 WG v dávke 0,3 kg/ha v kombinácii so zmáčadlom Fix - Pro® v dávke 0,2 l/ha.