fix pro logo syngenta

Fix-Pro

Aktualizovaný:
05.08.2021

Pomocný prípravok, Zmačadlá

Ochrana rastlín

Balenie: 
0,5 l
1 l
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Zmáčadlo obsahujúce polymethylsiloxan, určené pre zvýšenie adhézie, penetrácie a zlepšenie biologickej účinnosti herbicídov

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Fix - Pro je pomocný prípravok formulovaný ako adjuvant – zmáčadlo – určený pre použitie v zmesiach s herbicídnymi prípravkami používanými na ochranu kukurice, pšenice jarnej, pšenice zimnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, raže, ovsa, tritikale.

Fix - Pro zvyšuje priľnavosť (adhéziu), penetráciu a tým biologickú účinnosť herbicídov.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

fix pro

Poznámka č. 1: Prípravok Fix - Pro je zmáčadlo patriace do kategórie pomocných látok. Tieto je možné používať so všetkými registrovanými herbicídmi s výnimkou totálnych herbicídov. Podmienky použitia a ochranná doba sa riadia podľa použitého prípravku s ktorým je Fix - Pro kombinovaný.

Prípravok nie je možné aplikovať letecky!

 

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA

Pri skoro postemergentných (ePOST) a postemergentných (POST) aplikáciach herbicídov v kukurici zvyšuje zmáčadlo Fix - Pro zmáčateľnosť trávovitých a dvojklíčnolistových burín a tým aj herbicídnu účinnosť samotných prípravkov. Optimálna dávka vody pri ePOST aplikáciách je 300 l/ha, pri klasických POST aplikáciách je 200 - 300 l/ha.

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Aby sa zabránilo peneniu, tak odmerané množstvo herbicídneho prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do 2/3 vodou, následne primiešajte do postrekovej
kvapaliny zmáčadlo Fix - Pro a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Fix - Pro dávajte do nádrže postrekovača ako posledný, t.j. po základnom herbicíde.

 

 

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Kukurica

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž

Tritikale

  • Zmáčadlo určené pre zvýšenie adhézie, penetrácie a zlepšenie biologickej účinnosti herbicídov.