You are here

 Defi evo syngenta

Defi Evo

Aktualizovaný:
29.07.2022

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
2x10 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulgovateľný koncentrát

Definitívny zásah proti burinám    

  • Herbicíd pre jesenné ošetrenie
  • Špecialista na trávy vrátane rezistentných populácií metličky
  • Spoľahlivá účinnosť na dvojklíčnolistové buriny

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

 

DEFI Evo je kombinovaný herbicíd, obsahujúci dve navzájom sa doplňujúce účinné látky diflufenican a prosulfocarb.

Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí rast a delenie buniek. Hlavný účinok je dosahovaný príjmom účinnej látky cez hypokotyl burín. Prosulfocarb brzdí klíčenie burinných rastlín krátko po začiatku klíčenia.

Diflufenican je inhibítor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo u citlivých burín vedie k odumieraniu počas niekoľkých týždňov. Blokuje biosyntézu karotenoidov v chloroplastoch. Diflufenican vytvára na povrchu herbicídny film, v ktorom prichádzajú klíčiace rastliny do kontaktu s účinnou látkou, ktorá je prijímaná predovšetkým hypokotylom a klíčnymi listami. Sekundárne je prijímaná koreňmi a listami.
 

defi evo

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Prípravok DEFI Evo je určený pre preemergentnú a postemergentnú (do BBCH 13) aplikáciu na ničenie dvojklíčnolistových a jednoročných tráv.

Preemergentná aplikácia

Citlivé buriny – lipnica ročná, hviezdica prostrednáveronika perzská
Menej citlivé buriny – fialka roľná 

Postemergentná aplikácia

Pri postemergentnej aplikácii by mali byť buriny v rastovom štádiu BBCH 10-12.
Citlivé buriny – metlička obyčajná, fialka roľnákapsička pastierska, veronika perzská, parumanček nevoňavý
Menej citlivé buriny – lipkavec obyčajný, mak vlčípsiarka roľná

 

 

 

Výsledky z pokusov

Herbicíd DEFI Evo bol v pokusoch porovnávaný s účinnosťou bežne používaných konkurenčných prípravkov pre jesenné ošetrenie. Dosiahol v nich vynikajúcu účinnosť pri oboch testovaných dávkach 3 l/ha i 4 l/ha. Aj pri nižšej dávke dosiahol stopercentnú účinnosť na veroniku, mak, rumančeky i zemedym. Mierne znížená bola účinnosť len v prípade lipkavca, i napriek tomu účinkoval na výborných 98%. Dávka 4 l/ha dosiahla v pokuse stopercentnú účinnosť na všetky uvedené buriny.

 

 

 

defi evo

 

 

 

 

defi evo

 

 

Leták herbicíd DEFI Evo

 

 

 

 

Jačmeň ozimný

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale ozimné