You are here

Sucrosorgo 506

Aktualizovaný:
18.01.2018
Plodina: 

Cirok

  • Jeho úrodový potenciál je na úrovni 100 ton zelenej hmoty.
  • V suchých stanovištiach zabezpečí 100 % úrody z hektára.
  • Dosahuje vysoké percento karoténu, vápnika, horčíka a bielkovín, čo zlepšuje jeho dietetickú hodnotu a chutnosť.
  • Možno ho pestovať i na stanovištiach nie vhodných pre pestovanie kukurice.
  • Pre zvýšenie kvality siláže je vhodné ho kombinovať s kukuricou na siláž.
  • Je ideálnou plodinou pre bioplynové stanice avšak pozor na skoré jesenné mrazy.

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno
Odporúčaný výsevok: 150 tisíc rastlín/ha v normálnych podmienkach (4 ha/1 pytel)
200 tisíc rastlín/ha v horších podmienkach (3 ha/1 pytel)

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

Teplota pôdy pre siatie by sa mala pohybovať v rozpätí 10-12 °C. V našich podmienkach sú takéto teploty na konci apríla až začiatkom mája, v závislosti od priebehu počasia. Hĺbka sejby by sa mala pohybovať od 2 do 3 cm. Je dôležité veľmi precízne spracovanie pôdy tak, ako je zvykom príprava pod cukrovú repu. Pre docielenie vyššej kvality silážnej hmoty odporúčame pestovať cirok s kukuricou v pomere 1:1 alebo 1:2.

Odlišnosťou pri pestovaní je herbicídna ochrana ciroku. Preemergentne odporúčame Gardoprim® Gold Plus 500 SC v odporúčanej dávke 4 l/ha, tak ako pre kukuricu podľa etikety. Postemergentná ochrana môže byť riešená prípravkami obsahujúcimi dicambu (Banvel 480 S), poprípade MCPA. Pri postemergentnej ochrane by mala byť výška porastu ciroku 2-3 cm. Tiež neodporúčame tank mix s hnojivami a zmáčadlami, ktoré môžu spôsobovať fytotoxicitu porastu ciroku. Neodporúčame postemergentne ošetrovať prípravkami s účinnými látkami 2,4 D alebo sulfomočovinami. Pri pestovaní s kukuricou sa pri zbere riadime zrelosťou kukurice.