You are here

vertimec syngenta

Vertimec 018 EC

Aktualizovaný:
18.06.2021

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
1 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Spoľahlivé riešenie roztočcov, strapiek a mér

  • Kontroluje aj rezistentné populácie škodcov
  • Vhodný do integrovanej produkcie
  • Dokáže likvidovať škodcov skrytých na rubovej strane listov

Pôsobenie a spektrum účinku

Vertimec 018 EC má kontaktný a translaminárny účinok. Účinná látka abamectin účinkuje pomalšie a hoci sú škodcovia paralyzovaní ihneď po expozícii produktu, maximálna mortalita škodcov nastáva 3-5 dní po aplikácii. Abamectin účinkuje ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed, stimuluje tvorbu kyseliny gama-amínomaslovej (CABA), ktorá u článkonožcov inhibuje prenos receptorov na chloridové ióny v nervovom systéme. Expozícia škodcu vedie k ireverzibilnej paralýze cieľových druhov a ich následnému úhynu.

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok sa na rastlinách rýchlo rozkladá (do cca 8 hodín po aplikácii), je preto neškodný pre hmyz, ktorý nie je potravinovo viazaný na ošetrované rastliny. Prípravok je vhodný do systémov integrovanej ochrany rastlín. Z hľadiska ochrany včiel neaplikujte produkt na kvitnúci porast a v letovom čase včiel. Nepoužívajte ani na ošetrenie porastov, v ktorých sa vyskytuje kvitnúca burina.

Paprika, uhorky

Dávku vody voľte v rozmedzí 500-1000 l/ha podľa druhu ošetrovanej plodiny a jej rastovej fázy. Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny a dostatočné pokrytie listov, postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov ošetrených rastlín. Proti roztočcom a strapkám aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia vo fáze BBCH 15-79 a postrek opakovať v sedemdňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch). Max. 3x za sezónu.

Jadroviny

Okrasné rastliny

Paprika

Uhorka

  • Spoľahlivé riešenie roztočcov, strapiek a mér - Insekticíd a akaricíd k ničeniu roztočcov a mér. - Prípravok sa vyznačuje kontaktným a translaminárnym účinkom. - Maximálne prejavy účinku - mortalita škodcov - sú pozorovateľné 3-5 dní po aplikácii.