You are here

Defi Evo

Defi Evo

Aktualizovaný:
12.02.2018

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
2x10 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulgovateľný koncentrát

Definitívny zásah proti burinám    

  • Novinka medzi herbicídmi pre jesenné ošetrenie
  • Špecialista na trávy vrátane rezistentných populácií metličky
  • Spoľahlivá účinnosť na dvojklíčnolistové buriny

Pôsobenie a spektrum účinku

DEFI Evo je kombinovaný herbicíd, obsahujúci dve navzájom sa doplňujúce účinné látky diflufenican a prosulfocarb. Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí rast a delenie buniek. Hlavný účinok je dosahovaný príjmom účinnej látky cez hypokotyl burín. Prosulfocarb brzdí klíčenie burinných rastlín krátko po začiatku klíčenia. Diflufenican je inhibítor fotosyntézy.
Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo u citlivých burín vedie k odumieraniu počas niekoľkých týždňov. Blokuje biosyntézu karotenoidov v chloroplastoch. Diflufenican vytvára na povrchu herbicídny film, v ktorom prichádzajú klíčiace rastliny do kontaktu s účinnou látkou, ktorá je prijímaná predovšetkým hypokotylom a klíčnymi listami. Sekundárne je prijímaná koreňmi a listami.
 

Defi Evo_ucinnost buriny

 

Jačmeň ozimný

Ovos ozimný

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale ozimné