You are here

callisto syngenta

Callisto 480 SC

Aktualizovaný:
12.02.2018

Herbicídy

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Rýchlo a načisto

  • Spoľahlivý účinok na vzídené buriny – buriny odumierajú do 21 dní po aplikácii
  • Vynikajúca tolerancia ku kukurici až do 6 listov kukurice
  • Vynikajúca účinnosť aj na niektoré prerastené dvojklíčnolistové buriny

Selektívny herbicíd s novým mechanizmom účinku určený k preemergentnej, skorej postemergentnej a postemergentnej aplikácii v kukurici proti dvojklíčnolistovým burinám a ježatke.

Pôsobenie a spektrum účinku
Callisto® 480 SC je systémový herbicíd s obsahom účinnej látky mesotrione. Mesotrione bol objavený
ako výsledok cieleného výskumu allelopatických štúdií s rastlinou Callistemon citrinus. Je
prijímaný listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaný xylémom aj floémom. Účinná látka
blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate- dioxygenázu (HPPD), čím atakuje
syntézu rastlinných pigmentov, čo následne vedie k vybieľovaniu alebo chloróze rastlín. Tento nový
mechanizmus účinku je významným prínosom k antirezistentnej stratégii boja s burinami, obzvlášť
biotypov rezistentných k herbicídom na báze ALS inhibítorov (sulfonylmočovín) a triazínov.
Callisto® 480 SC je prípravok s veľmi flexibilným použitím. Aplikácia môže byť vykonaná
preemergentne, skoro postemergentne – čo je optimálny termín – ale aj postemergentne. Pri
postemergentnej aplikácii je prípravok odolný k dažďovým zrážkam už hodinu po aplikácii. Callisto®
480 SC
sa vyznačuje rýchlym účinkom. Prejavy herbicídneho účinku sú pozorovateľné už 3-5 dní po
aplikácii a buriny definitívne odumierajú za 3 týždne.

Pokyny pre aplikáciu

Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l/ha, pre skoropostemergentnú 300 l/ha a pre post-emergentnú aplikáciu 200-300 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu.
Callisto® 480 SC sa vyznačuje širokou flexibilitou z hľadiska termínu aplikácie; vo všeobecnosti platí nasledovná možnosť aplikácie:
Pre-emergentne: v tomto prípade voľte vyššiu dávku na úrovni 0,3 l /ha. Na pozemkoch so silným výskytom trávovitých burín voľte „tank-mix“ aplikáciu s prípravkom Dual® Gold 960 EC. Preemergentná aplikácia zabezpečí herbicídny účinok po dobu 4-6 týždňov.

Skoro-postemergentne: táto forma aplikácie sa z hľadiska herbicídneho účinku javí ako optimálna. Prípravok pôsobí kontaktne ale aj cez pôdu. Herbicídny účinok sa prejaví do 3-5 dní a buriny sú zničené do troch týždňov. Prípravok Callisto® 480 SC aplikujte v dávke do 0,3 l/ha, v kombinácii s prípravkom Dual® Gold 960 EC posilníte účinok proti trávovitým burinám, vrátane prosa siateho roľného.
Post-emergentne: voľte dávku 0,3 l/ha, v prípade „tank-mix“ 0,2 - 0,25 l/ha.

Upozornenie
Potrebné je, pri post-emergentnej aplikácii, použiť zmáčadlo alebo metylester repkového oleja t.j. Istroekol, Alimo (1 l/ha); aj v prípade „tank-mix“ aplikácie s prípravkami Milagro® 4 SC, Nisshin 4 SC, Samson odporúčame pridávať zmáčadlo.

Kukurica

Mak