You are here

Amistar Opti

Aktualizovaný:
12.02.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Optimálny tank-mix partner

  • Excelentná účinnosť proti septoriózam (vrátane rezistentných populácií), múčnatke, hrdziam, hnedej, helmintospóriovej a rynchospóriovej škvrnitosti
  • Najvyššia ochrana proti fyziologickým škvrnitostiam a UV žiareniu
  • Patentovaná formulácia ,,Weather Stik"
  • Razantný prerušovač rezistencie

 

Pôsobenie a spektrum účinku

Amistar® Opti je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a rozdielnym stupňom systemicity.


Azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Chlorothalonil je kontaktný fungicíd a patrí do chemickej skupiny ftalimidov. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že v súčinnosti s mnohými enzýmami zastavuje proces klíčenia spór. Účinná látka vytvára na listovom aparáte ochranný fungicídny film (kontaktný účinok), ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Odolnosť voči zrážkam je daná použitím patentovanej formulácie „SuperWeatherStik“, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť fungicídneho filmu voči dažďovým zrážkam už 15 minút po aplikácii, čo zabezpečuje dokonalú povrchovú preventívnu ochranu. Nie je fytotoxický. Patrí medzi účinné látky, ktoré sú odporúčané v systémoch tzv. antirezistentnej stratégie.

Amistar® Opti je vyvinutý tak, aby mohol byť použitý aj v oblastiach s výskytom rezistencie septórie pšenicovej a septórie plevovej k strobilurínom.

Prípravok na báze týchto účinných látok - Amistar® Opti - sa vyznačuje širokým spektrom
účinku. Vykazuje výborný účinok proti všetkým významným chorobám pšenice ozimnej,
najmä však proti: septorióze plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenicovej
(Septoria tritici), hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita), hrdzi plevovej (Puccinia
striiformis) a múčnatke trávovej (Erysiphe graminis).
Azoxystrobin sa vyznačuje značnou dĺžkou účinku. Vyniká aj tým, že porasty obilnín
sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt).
Tento efekt sa významne prejavuje
tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom
je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ,
podiel zrna na sitách a pod.).

Amistar® Opti - vynikajúci TM (tank-mix) partner do mnohých kombinácií

Tank-mix používajte preventívne v rozpätí BBCH 20-69. Prvé ošetrenie je možné vykonať v
závislosti na infekčnom tlaku už od vývojovej fázy pred začiatkom odnožovania (BBCH 20).

Amistar® Opti - tank-mix kombinácie

Fungicídy: Artea® Plus, prípravky na báze účinných látok: epoxiconazole, propiconazole,
prothioconazole, tebuconazole.
V TM aplikujte
Herbicídy: Axial® 050 EC
Rastové regulátory: Moddus®, prípravky na báze CCC

Pšenica ozimná